Dialog Box

Turkish – Türk

About Palliative Care in Turkish

Audio information in Turkish about palliative care Palyatif bakım nedir?


Palyatif bakım nedir?

Palyatif bakım, yaşam süreleri sınırlı hastaların bu süreyi olabildiğince en iyi biçimde geçirmelerinde yardımcı olur – her yaşa, ırka, kültüre, kökene ya da dine sahip kişilerin tümü bu hizmetten yararlanabilir ve hizmetlerin çoğu ücretsizdir.

Gereksinimlerinize göre, palyatif bakım aşağıda belirtilen hususları içerebilir:

 • Ilaç ve diğer tedavilerle, ağrılarınızın azaltılması ve belirtilerinizin yönetimi
 • Aile bireylerinize destek
 • Araç ve gereç yardımıyla, evinizde olabildiğince rahat yaşamanızı sağlamak
 • Ruhsal, dinsel ya da kültürel gereksinimlerinizin karşılanmasında yardımcı olmak
 • Sağlık görevlileri ve diğer bakım sağlayıcıları tarafından uygulanan düzenli ziyaretler

Palyatif bakımı seçmeniz durumunda, bireysel gereksinimleriniz konusunda, her türlü soruyu sorabilir ve isteklerde bulunabilirsiniz ve böylece olabilecek en iyi bakımı alabilirsiniz.

Palyatif bakım uygulanırken hastanın kendisi ve ailesi, sağlıkları, tıbbi tedavileri ve esenlikleri hususunda verilecek kararları her zaman kontrol etme olanağına sahiptirler.

Palyatif bakım son demek değildir

Palyatif bakım, hastalığınız sürecinde herhangi bir zaman uygulanabilir. Bu bakım yalnızca yaşamının sonuna yaklaşm ış kişiler için sağlanmaz. Palyatif bakım almanız, umudun kesilmiş olması, sizden ‘vazgeçilmiş’ bulunulması ya da aile bireylerinin size bakmaması anlamına gelmez. Palyatif bakımla birlikte diğer tedavinizi de sürdürebilirsiniz.

Tamamlayıcı tedavilerden yararlanabilir ya da geleneksel ilaçları kullanabilirsiniz.

Palyatif bakımı kim sağlar?

Palyatif bakım, kendi doktorunuz, uzman doktorlar ve hemşireler, fizik tedavi uzmanları, dinsel ya da ruhsal danışmanlar ve diğerleri tarafından sağlanabilir.

Bakımı nerede alabilirim?

Gereksinimlerinize ve diğer faktörlere bağlı olarak, evinizde, bir hastane ya da tedavisi olanaksız hastaların bakıldığı hastanede (hospice) veya diğer bakım tesislerinde bakımınız sağlanabilir. Belirtilerinizin ve ağrınızın tedavisi amacıyla bir hastane ya da tedavisi olanaksız hastaların bakıldığı hastanede verilen bakım genellikle, kısa sürelidir ve böylece mümkünse evinize dönebilirsiniz.

Ücret ödemem gerekecek midir?

Hizmetlerin çoğu ücretsizdir ancak, araç gereçler ve ilaçlar için bazı ödemelerde bulunmak gerekebilir. Emin olmak için,herhangi bir ücret ödemenin gerekip gerekmeyeceğini yerel servisinize sorun.

Ailem ne olacak?

Palyatif bakım ayrıca, size baktıkları için ailenize de yardımcı olur. Bu yardım aşağıda belirtilen hususları içerebilir:

 • Doktor ve diğer randevularınızda yardımcı olur
 • Doğru ilaç ve tedavi uygulanmasına yardımcı olur
 • Gereksinimlerin karşılanması için destek sağlar
 • Bakımda mola sağlar
 • Mali ve yasal destek düzenlemeleri için yardımcı olur
 • İş saatleri dışında destek ve danışmanlık sağlar\

Başka bir dilde konuşmam gerekirse ne olur?

Ana dilinizde konuşarak kendinizi daha iyi hissetmeniz durumunda, bunu palyatif bakım hizmetine bildirin. Bu hizmetlerin bir çoğunda ücretsiz bir çevirmen sağlanabilir.


Video About Palliative Care in Turkish

A video in Turkish about palliative care and the help available for a person with a serious illness and their family. 

Donate