Dialog Box

Vietnamese – Tiếng Việt

About Palliative Care in Vietnamese

Audio information in Vietnamese about palliative care. Chăm sóc xoa dịu là gì?


Chăm sóc xoa dịu là gì?

Chăm sóc xoa dịu là phương pháp chăm sóc sao cho những người bị bệnh hiểm nghèo có cuộc sống bình an nhất, có thể được, về thể chất lẫn tinh thần – Ai cũng sử dụng được dịch vụ này, bất kể tuổi tác, sắc tộc, văn hóa, tầng lớp xã hội hoặc tín ngưỡng, và hầu hết các dịch vụ đều miễn phí.

Dịch vụ chăm sóc xoa dịu cũng giúp cho gia đình trong khi chăm sóc cho người thân của họ.
Tùy theo nhu cầu của quý vi, dịch vụ chăm sóc xoa dịu có thể bao gồm:

 • Thuốc men và những liệu pháp khác nhằm kiềm chế các triệu chứng và giảm sự đau đớn
 • Hỗ trợ cho thân nhân
 • Giúp đỡ và trang bị các vật dụng cần thiết để quý vị có thể an tâm sống tại nhà nếu điều kiện cho phép
 • Giúp đáp ứng được nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng hoặc văn hóa của quý vị
 • Nhân viên y tế và các nơi cung ứng dịch vụ khác thường xuyên đến chăm sóc

Khi quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc xoa dịu, quý vị và gia đình có thể trình bày các nhu cầu cá nhân, nêu lên những thắc mắc và đưa ra các yêu cầu để được chăm sóc tốt nhất trong phạm vi cho phép của dịch vụ.
Trong thời gian sử dụng dịch vụ xoa dịu, bệnh nhân và gia đình của họ luôn là những người quyết định về mọi vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe, cách điều trị và phúc lợi.

Chăm sóc xoa dịu không có nghĩa là chăm sóc cuối đời.

Khi đau ốm, quý vị có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc xoa dịu bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ dành cho bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời. Sử dụng dịch vụ chăm sóc xoa dịu không có nghĩa là không còn hy vọng, là quý vị đã “đầu hàng” hay là gia đình bỏ mặc. Trong khi sử dụng dịch vụ chăm sóc xoa dịu, quý vị vẫn có thể tiếp tục việc trị liệu.

Quý vị có thể sử dụng các liệu pháp bổ sung hoặc các phương thuốc cổ truyền dân tộc.

Ai cung ứng dịch vụ chăm sóc xoa dịu?

Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và y tá, chuyên viên vật lý trị liệu, các vị cố vấn tâm linh hoặc tôn giáo và nhiều thành phần khác có thể cung ứng dịch vụ chăm sóc xoa dịu.

Phải đến đâu để được chăm sóc?

Tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị và những nhân tố khác, quý vị có thể được chăm sóc tại nhà, trong bệnh viện, tại khu chăm sóc đặc biệt hoặc những cơ sở chăm sóc khác. Chăm sóc tại bệnh viện hoặc tại khu chăm sóc đặc biệt thường có tính cách ngắn hạn, nhằm kiềm chế các triệu chứng và giảm sự đau đớn để quý vị có thể về nhà khi có thể được.

Có phải trả lệ phí không?

Hầu hết các dịch vụ miễn phí; tuy nhiên, có thể quý vị cần trả tiền cho các thiết bị và thuốc men. Hãy hỏi dịch vụ tại địa phương để đoan chắc quý vị có phải trả chi phí gì không.

Phần gia đình thì sao?

Dịch vụ chăm sóc xoa dịu cũng giúp đỡ cho gia đình khi họ chăm sóc cho quý vị. Việc giúp đỡ có thể bao gồm:

 • Những vấn đề liên quan đến các buổi hẹn với bác sĩ và các nơi khác
 • Bảo đảm quý vị uống đúng thuốc và được chăm sóc đúng mức
 • Đáp ứng được nhu cầu của gia đình
 • Để người chăm sóc có thời gian nghỉ ngơi
 • Sắp xếp để được giúp đỡ về mặt tài chánh và pháp lý
 • Hỗ trợ và tư vấn sau giờ hành chánh

Phải làm gì khi muốn nói chuyện bằng tiếng Việt?

Nếu quý vị cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Việt, hãy cho dịch vụ chăm sóc xoa dịu biết. Hầu hết các dịch vụ có thể sắp xếp thông ngôn viên cho quý vị miễn phí.


Video About Palliative Care in Vietnamese

A video in Vietnamese about palliative care and the help available for a person with a serious illness and their family.

Donate